BESTELINFORMATIE
De licentieovereenkomsten van Argos verstrekken ‘in-house’ publieke vertoningsrechten, archiveringsrechten, of het recht om titels van Argos te gebruiken voor educatieve doeleinden. De licentieovereenkomst overeenstemmend met uw bestelling moet ondertekend zijn en ontvangen door Argos vooraleer enige publieke vertoning – inclusief voor educatieve doeleinden – kan plaatsvinden. Ook de betaling moet ontvangen zijn voordat het materiaal verstuurd wordt.

Online Distributiecatalogus
Raadpleeg de catalogus

Types verhuur- en aankooplicenties
Alle werken kunnen gehuurd worden voor screenings of tentoonstellingen. Werken kunnen aangekocht worden voor archiverings- en educatieve doeleinden, bijvoorbeeld door musea, videotheken, mediacollecties en educatieve instellingen. Geen enkele van deze licenties omsluit exploitatierechten voor televisie-uitzending, noch het recht om het werk online te publiceren of enig ander recht dat hieronder niet beschreven staat.
Afhankelijk van het doel waarvoor een werk gebruikt zal worden zijn verscheidene soorten licentieovereenkomsten van toepassing:

- Eenmalige of herhaaldelijke vertoningen tijdens een openbaar evenement of tentoonstelling. Een screening houdt in dat een werk eenmalig of meermaals publiekelijk tentoongesteld wordt binnen een bepaalde context – bijvoorbeeld een festival, tentoonstelling of media-evenement. De screeningsrechten beslaan een periode die voorafgaand werd vastgelegd en veronderstellen de betaling van screeningsvergoedingen.

- Aankoop voor mediatheek. Een aankoop voor een mediatheek verleent de instelling of organisatie ‘in-house’ vertoningsrechten voor educatieve doeleinden en archiveringsrechten. Deze aankoop omvat geen rechten om het werk te vertonen in de vorm van publieke screenings of tentoonstellingen.


Hoe bestellen
Neem contact op met distribution@argosarts.org voor vragen, of bel op het kantoornummer +32 (0)2 229 00 03.

Prijsbeleid
Screenings- en aankoopprijzen worden individueel vastgelegd en hangen af van de volgende criteria: lengte van het werk, aantal projecties of tijdsspanne van een publiek evenement, vertoningsformaat en aantal titels van een bepaalde artiest die gevraagd worden.

Informatie over auteursrechten
Het auteursrecht voor alle werken is in handen van de artiesten zelf en van Argos, Centrum voor Kunst en Media. Het kan niet overgedragen worden aan een derde partij zonder schriftelijke toestemming van Argos. Werken mogen niet gekopieerd, digitaal gereproduceerd of opgeslagen worden, noch overgedragen of onderverhuurd worden aan derde partijen. Er mogen geen fragmenten of afbeeldingen vervaardigd worden zonder voorafgaande toestemming van Argos.