MISSIE & ACTIVITEITEN

De website en missie van ARGOS worden momenteel herzien. Blijf ons volgen voor updates in het komende jaar!

MISSIE

Argos is landelijk het leidend instituut voor de kunstenaarsfilm en -video. Zij was het eerste, en is nog steeds het meest complete centrum van deze recente kunstvorm. Haar expertise op het vlak van conservering, restauratie, productie en ontsluiting is ruim erkend. Ze wil landelijk deze hoofdrol blijven spelen, internationaal wil zij haar gerespecteerde sleutelpositie bestendigen.

Argos zal nog verbreden, openen en heropenen en zich verder ontwikkelen als de multifunctionele hub tussen kunstenaar en publiek. Ze wil de trigger zijn die kunst en maatschappij blijft confronteren.

Argos is de ontmoetingsruimte voor blijvende vernieuwing: stimulerend voor de experimenterende kunstenaar en uitdagend voor het explorerend publiek.

Argos' aanbod zal een voortdurende aanslag zijn op elke vorm van culturele zelfgenoegzaamheid. Ze wil gaan waar nooit iemand gekomen is. Ze zal fundamenteel authentiek blijven pionieren; professioneel, maar nooit berustend.


ACTIVITEITEN

Argos combineert de functie van kunstencentrum met een volwaardige collectiewerking. Dit is uniek. Het exclusief werkveld is kunstenaarsfilm en -video. Hoewel ‘audiovisueel’ (zowel single screen als installaties) onderscheidt deze discipline zich in essentie van cinema en is ze tegelijk ‘anders’ dan de traditionele beeldende kunstvormen.

Zoals andere beeldende kunstenaars, schrijvers, componisten,… vertrekken onze kunstenaars van een individuele positie. Ze onderscheiden zich door vorm en iconografie maar zijn aangewezen op productiemiddelen die een individuele ‘gesloten’ atelierpraktijk te buiten gaan. De productie- en distributietechnieken evolueren ook razendsnel. Het kunstwerk is onbeperkt reproduceerbaar en geen schaars marktobject, zoals een beeldhouwwerk. Vertoning in een klassieke museale context is niet altijd mogelijk of wenselijk.

Argos heeft sinds haar ontstaan een antwoord gegeven op de specifieke noden van deze kunstvorm. We bestrijken de hele waardeketen van ontwikkeling, productie, archivering, conservering (zowel analoge als digital-born film) ontsluiting, reflectie, distributie, daar waar geen plausibele alternatieven zijn in de openbare of privé sector.

Kunstenaars kunnen wij ons terecht voor concrete ondersteuning. Productie- en montagefaciliteiten worden voor verhuur of (co)productie ter beschikking gesteld en ons artistiek team geeft een professionele en inhoudelijke begeleiding. We hebben een bewezen expertise op het vlak van archivering, conservering en restauratie van zowel analoge, gedigitaliseerde en digital-born werken. Met onze actieve distributie-politiek zijn wij nationaal en internationaal bovendien een efficiënte ambassadeur van de kunstenaarsfilm- en video

Ons uitgebreid en gevarieerd activiteitenprogramma van tentoonstellingen, lezingen, screenings,… staat garant voor een unieke ervaring en ontdekkingsreis bij elk bezoek.

We beheren een collectie van ongeveer 5000 werken. Hiervan nemen we niet alleen de conservering en restauratie voor onze rekening, maar ook de presentatie en, via o.m. collectieonderzoek, mediatheek en publicaties, reflectie.

In de uitgebreide mediatheek is de volledige collectie te consulteren en plaatsen we die in een sociale, (kunst-)historische en intellectuele context met een catalogus van meer dan 4.200 boeken, 600 festivalcatalogi en een tiental lopende tijdschriftabonnementen.