DCA PROJECTDigitising Contemporary Art” is een digitaliseringsproject van 30 maanden dat zich richt hedendaagse kunst, d.w.z. kunst gemaakt na 1945 – een type van cultureel erfgoed dat nog grotendeels afwezig is in Europeana.

DCA zal een digitaal corpus van hoge kwaliteitsreproducties realiseren van 26.921 kunstwerken en 1.857 contextuele documenten en zal deze ook toegankelijk en doorzoekbaar maken via het Europeana-portaal; niet alleen metadata en thumbnails, maar ook directe links naar grotere digitale reproducties van elk object. DCA verzekert dat de rechten op alle beschikbare digitale content geklaard zullen worden. De toegeleverde content, die onder meer meesterwerken van belangrijke kunstenaars uit de meeste Europese landen omvat, zal een leemte opvullen in de huidige toelevering van content aan Europeana.

De voornaamste onderwerpen van het project zijn de keuze van specificaties voor digitalisering en metadata, om deze interoperabel te kunnen maken, en de juiste aggregatieoplossing te vinden voor elk partnerinstelling. De uitwisseling met Europeana zal het voornaamste resultaat zijn van dit project. De digitalisering die gebeurt binnen DCA zal ook bijdragen tot de preservering van de kunstwerken.

Het DCA project beoogt de online zichtbaarheid van hedendaagse kunst als een essentiële uitdrukking en waardevol onderdeel van de Europese cultuur te vrebeteren, en de interesse van het brede publiek te stimuleren door een sterkere aanwezigheid van hedendaagse kunst in de Europeana-portaal te introduceren.


Het doelpubliek en hun noden

Gezien de grote interesse in hedendaagse kunst is de inhoud van DCA interessant voor een breed internationaal publiek (inclusief geïnteresseerden van alle leeftijden) en niet enkel voor specialisten terzake. De digitale reproducties en hun metadata zijn in het bijzonder interessant voor:
 • het brede publiek, voornamelijk maar niet exclusief voor diegenen met een interesse in hedendaagse kunst;
 • andere, meer gespecialiseerde gebruikers;
  • mediatoren tussen het brede publiek en het kunstwerk of de kunstenaar zelf, zoals kunstcritici, uitgevers,...;
  • gebruikers uit het educatieve veld zoals leerkrachten, studenten,…;
  • gebruikers uit het onderzoeksveld zoals kunsthistorici, filosofen,…;
  • professionelen binnen de kunstwereld zoals museumwerknemers, gidsen,…;
  • kunstenaars;
 • gebruikers binnen het bredere veld van toerisme, IT technologie, marketing, creatief design,…;
 • de collectiebeherende instituten (reproducties kunnen gebruikt worden voor onderzoek, preservering, publiciteit, educatie,…);
 • Europeana.
DCA zal de toegang tot hedendaagse kunst in andere omgevingen dan de originele context van musea en galerieën vergemakkelijken. Online vertoning via Europeana en andere aggregatieportalen vergemakkelijkt de toegang tot hedendaagse kunst voor minder mobiele personen, die nu ook van deze kunstwerken zullen kunnen genieten zonder zich fysiek naar een museum te hoeven verplaatsen.


Gebruik

Het gebruik van het DCA project door verschillende groepen varieert in aard, maar de noden zijn vaak dezelfde: iedereen wil gemakkelijke en snelle toegang tot betrouwbare, kwaliteitsvolle digitale reproducties van hedendaagse kunstwerken – en wanneer men geen commerciële intenties heeft, verwacht men dat deze toegang bovendien gratis is. Iedereen zal de mogelijkheid hebben om de nieuwe digitaal gecreëerde inhoud integraal op het Web te raadplegen. Via Europeana (en andere portalen) zal men door middel van een link doorverwezen worden naar de originele context van de gevonden items (bv. de website van het museum), om verrijkte visuele data en aanvullende informatie over het eigenlijke kunstwerk te kunnen raadplegen. Een dergelijke verwijzing verrijkt de Europeana-ervaring, verhoogt de zichtbaarheid van de website van het bijdragende museum en zal partners ook aanzetten tot het ontwikkelen van nieuwe webapplicaties (buiten de scope van het DCA-project), zoals tools die de gebruiker toelaten om eigen virtuele tentoonstellingen of collecties te bouwen. Dit zal voor het publiek resulteren in een interessantere ervaring van hedendaagse kunstcollecties uit de partnerinstellingen.


Technologie

Een deel van de technologie voor de reproductie en weergave van digitale inhoud van hoge kwaliteit is reeds beschikbaar in de bijdragende collectiebeherende instituten. Voor sommige digitaliseringsacties zullen onderaannemers externe digitaliseringsfaciliteiten ter beschikking stellen. De partners zullen zelf databases voor metadata en beelden voorzien. DCA zal de instituten helpen om hun database op te starten of aan te passen om tegemoet te komen aan hun eigen specifieke noden en state-of-the art metadataschema’s (CDWA, Spectrum, MuseumDAT…), trefwoordenlijsten (AAT, RKDartists&, ULAN…), data-uitwisseling, etc. Voor instituten die geen grote digitale videobestanden kunnen hosten, zal DCA een samenwerking opstarten met project GAMA. Om de synergie te maximaliseren zal DCA continu rekening houden met de technische specificaties van Europeana (ESE, thumbnail size, IPR, enz.). DCA zal de meest geschikte wegen identificeren om de nieuwe inhoud naar Europeana te aggregeren. Indien de content niet kan aangeboden worden door via reeds bestaande aggregatoren, zal de Nationale Technische Universiteit van Athene (NTUA) een ingestieplatform ter beschikking stellen (gebaseerd op het platform ontwikkeld in het ATHENA-project). Voor het mappen van de metadata zal DCA voortbouwen op de tools die ontwikkeld door zijn partners in andere projecten. De digitale beelden die binnen de context van DCA geproduceerd worden, zullen deel gaan uitmaken van de digitale collecties van elke partnerinstelling. De partners zullen instaan voor de duurzaamheid op lange termijn, zoals ze dit reeds doen voor andere data en beelden. DCA zelf zal richtlijnen leveren en ondersteuning bieden omtrent hoe de digitale bestanden te bewaren en hoe ze toegankelijk te houden op lange termijn. Het werkpakket rond duurzaamheid zal volledig gewijd zijn aan het ondersteunen van de partners bij het ontwikkelen van een praktisch plan voor de toekomstige bewaring van de digitale content.


Content
Het DCA-consortium zal nieuwe content aanleveren voor Europeana: metadata en afbeeldingen van 26.921 kunstwerken en 1.857 contextuele documenten. Het corpus van DCA bevat meesterwerken uit verschillende kunstdisciplines en van belangrijke kunstenaars uit de meeste Europese landen. Sommige van de best gekende kunstenaars uit Europa zijn Marina Abramovic, Orla Barry, Christian Boltanski, Marie José Burki, Gusztáv Hámos, IRWIN, Sanja Iveković, Bjorn Melhus, Carsten Nicolai, Dan Perjovschi, Fiona Tan, Blast Theory, Luc Tuymans, Steina Vasulka, Franz West,… De kunstwerken en contextuele documenten behoren toe aan instellingen die steun nodig hebben bij hun digitalisering en bijdrage aan Europeana. De 21 collecties zijn afkomstig uit 12 Europese landen: 17 zijn afkomstig uit landen die achterop lopen op vlak van het toegankelijk maken van hun erfgoed via Europeana (10 van Tier 1 en 7 van Tier 2 landen, landen die niet ver staan in hun poging om hun cultureel erfgoed toegankelijk te maken via het Europese cultureel-erfgoedportaal). Het corpus van DCA zal naast teksten en afbeeldingen ook video- en geluidsmateriaal bevatten, twee contenttypes die ondervertegenwoordigd zijn in Europeana.


Partners van DCA