ONDERZOEKSPROJECT 'KUNSTENAARSFILM EN –VIDEO IN BELGIË IN DE JAREN 70'In juli 2018 startte Argos het onderzoeksproject 'Kunstenaarsfilm en -video in België in de jaren 70' in samenwerking met een aantal academische en culturele partners, zoals M HKA, VUB, Université de Liège en KMSKB. Argos reconstrueert de ontstaansgeschiedenis van dit medium via uitgebreide kunstenaarsinterviews, alsook een exhaustief literatuur- en bronnenonderzoek in relevante archieven. Uiteraard vormt de eigen collectie en het archief van Argos, dat vandaag meer dan 5.000 kunstenaarsfilms en -video’s omvat, het vertrekpunt.

Een belangrijke drijfveer voor het onderzoek is de beperkte houdbaarheid van de videotapes en films. Het project koppelt het kunsthistorische onderzoek dan ook aan een materiaal-technisch onderzoek. Aan de kunstenaars wordt gevraagd op welke manier de kunstwerken vroeger werden geïnstalleerd en hoe dit vandaag naar nieuwe afspeelapparatuur en mogelijkheden van presentatie kan worden vertaald. Het aantal en de staat waarin de tapes zich bevinden, wordt grondig onderzocht. Zo bereiden we de tweede fase voor, waarin een selectie van het teruggevonden materiaal zal worden gedigitaliseerd en gerestaureerd. In een laatste fase wordt het onderzochte materiaal en onderzoek gecommuniceerd naar zowel een gespecialiseerd als een breed publiek. De ambitie is hier om met de projectpartners een publicatie, een symposium en een aantal tentoonstellingen/screenings op poten te zetten.

In de loop van het project (2018-2021) zullen bepaalde activiteiten en evenementen, zoals Erfgoeddag 2019, het rijke archief aan Belgische kunstenaarsfilms en -video's uit de jaren 70 regelmatig in de verf zetten.